11- دانلود امام علی صدای عدالت انسانی = تحمیل الإمام علی صوت العدالة الإنسانیة

"الإمام علی صوت العدالة الإنسانیّة"

تألیف: جورج جورداق

 

"امام علی(ع) صدای عدالت انسانی"

نوشته: جرج جرداق

 

“Ali, The Voice Of Human Justice”

By: George Jordac

 

با تشکر از زحمات همکار پرکار ما، جناب استاد مسعود رضا نژاد، این مطلب را از سایت ایشان (فهادان)، عیناً می آوریم، تا به دنیا بفهمانیم که "حقوق بشر" امری است که امیرالمؤمنین علی(ع) 1400 سال پیش از آن سخن گفته اند:

مجموعه پنج کتاب ارزشمند با محوریّت  "امام علی (علیه السلام) " در عناوین مختلف، از جورج جرداق George Jordac نویسنده مسیحی لبنانی مشهور، عرضه شده برای دانلود از اوّلین مکتب خانه مجازی فهادان:

 

- لینک های دانلود مجلّدات کتاب به زبان فارسی:

برای دانلود بر روی نام هر مجلّد کلیک کنید و پس از باز شدن پنجره جدید، روی دکمۀ "دریافت" کلیک راست کرده و گزینه Save link asرا بزنید:

دانلود و مطالعه این کتاب گُمنام ولی ارزشمند را به تمامی شما عزیزان و همراهان فهادان، پیشنهاد می نمایم. دوستان پس از مطالعه این کتاب قیمتی، در همین بخش ما و دیگران را از نظرات خود بهره مند و مُطّلع سازند.

نجف اشرف - بارگاه ملکوتی حضرت امیرالمؤمنین علی(ع)

العربیة:

تحمیل مجموعة خمس مجلّداتِ کتاب "الإمام علی صوت العدالة الإنسانیّة"  فی مجلّدةٍ واحدة؛ تألیف " جورج جرداق George Jordac " الکاتب المسیحی اللبنانی المشهور المعاصر: 
1- علیّ(ع) و حقوق الانسان؛
2- علیّ(ع) و الثورة الفرنسیة؛
3- علیّ(ع) و سقراط؛
4- علیّ(ع) و عَصرُه؛
5- علیّ(ع) و القومیة العربیة.

تحمیل الکتاب باللّغة العربیّة

دانلود کتاب، به زبان عربی

Arabic download

للتحمیل، انقـُر علی هذه الأیقونة فی الذَّیل، ثمّ انقر زِِِرَّ الماوس الأیمَنَ علی الأیقونة الآتیة باللفظة الفارسیة "دریافت"، و اخترSave link as

الإمام علی صوت العدالة الإنسانیّة

 

English:

The parts of  the book “Ali, the voice of human justice”

- by George Jordâc (The Well-known Christian Lebanese writer) :

1- Human Rights And Ali;

2- Ali And The French Revolution;

3- Ali And Socrates;

4- Ali And His Time;

5- Ali And Arab Nation.

 English download:

Click the following link, then – in the new page - click right the icon of download in Persian (دریافت) & choose “save link as”:

The Voice of Human Justice (Saut-ul-Adalat-il-Insaniyah)

دانلود کتاب، به زبان انگلیسی

George Jordâc جرج جرداق

جملاتی از جرج جرداق در مدح امیرالمؤمنین علی علیه السلام که توسّط سید احمد سجادی به انگلیسی ترجمه شده است:

1-"ای روزگار!تو را چه می شُد اگر تمام نیروهای خود را بسیج می کردی تا در هر عصر و زمانی، بزرگ مردی چون علی(ع) را با آن عقل و با آن قلب، با آن زبان و با آن شمشیر به (دنیای) انسانیّت عطا می کردی؟!"

1. “O' time! What would happen to you if you mobilized all your forces and bestowed a great man as "Ali" to humanity every age, with his wisdom, heart, tongue & sword?!”

و در ادامه می گوید:

2- "او شهید راه حق، پدر شهیدان،"صدای عدالت انسانی" وشخصیت جاوید مشرق زمین است!"

- "امام علی (علیه السّلام) صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق مسیحی، نشر فراهانی - تهران: 1344ش، ج1 ص69

2. “He is the martyr of the right way, the martyrs' father, "the voice of human justice" & the everlasting personality of the East!”, George Jordâc (a Lebanese Christian writer).

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", v 1, p 69

 

و در جایی دیگر از همین کتاب گوید:

3- "اگر علی(ع) نتوانست مثل بنی امیه بر مردم حکومت ظاهری کند - و هرگز رسالتش چنان حکومتی نبود - در عوض، توانست بر دل های پاک حکومت کند.

- "امام علی، صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق، نشر فراهانی - تهران، ج1 ص73

3. “If "Ali" couldn't rule over people outwardly as "the Umayyads" did - and he wasn't due to do such rule - instead he could rule over clean pure hearts.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 1/73

 

4- "علی(ع) با زندگی و مرگ خود، و با آنچه به مردم آموخت و از خود بجا نهاد، همیشه سربلند و پر افتخار خواهد ماند. او با شمشیرش در برابر لشکر متجاوزان ایستاد، و با قلب و زبانش در برابر لشکری از افکار ارتجاعی (خوارج) مقاومت ورزید، و با اندیشه بی نظیرش، و با استواریش در قبال طوفان ها، در برابر لشکری از زورمندان، سرمایه داران، طمع کاران و سرشناسان، ایستادگی نمود."

- "امام علی، صدای عدالت انسانی"، جرج جرداق، نشر فراهانی - تهران، ج2 ص243

4. “Ali-with his life& death,& with what he taught people& left to them-will remain honored& proud. He resisted against the army of aggressors by his sword,& opposed a division of reactionary dogmas (Khavârej) by his heart& tongue, & withstood the organizations of aristocracy, capitalism& rapine, by his incomparable reflection, impervious determination & endurance against gales.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 2/243

 

5- "در دستور و برنامه علی(ع) چیزهایی خواهید یافت که بی شک، برتر و بالاتر از موادّ اعلامیه جهانی حقوق بشر است!"

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی- تهران، ج3 ص150

5. “George Jordâc: "In Ali's instruction & program, you will find many things doubtlessly higher than & preferable to the universal declaration of human rights!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 3/150

 

6- "علی(ع) گاه درباره برخی مردان(کوفیان)، سخنان تندتری نسبت به زنان داشته... پس ادعای "تحقیر زن" از طرف امام علی، کاملاًً بی اساس است... آری، علی(ع) زن را، وقتی عامل فساد، تباهی، فتنه و اغتشاش باشد، مورد سرزنش قرار داده، چنانکه بر مرد نیز به همین سبب، سرزنش نموده است... آیا در اندوه عمیق و وصف ناپذیر علی(ع) در سوگ همسرش فاطمه(ع) دلیلی آشکار بر ارزش زن به عنوان انسانی کامل و بهرمند از حق بشری نیست؟!"

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج3 ص218 

6.“Ali sometimes rebuked men (of Kufa) more than women... Thus, it's thoroughly false to say:"Ali humiliated women!"... Yes, Ali rebuked women causing corruption& seditiousness, as he rebuked men when they were so... Isn't there a convincing proof of women's worth-as perfect persons having all human rights-in Ali's indescribable profound sorrow at his loyal wife: Fâtimà?!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 3/218

 

7- "علی(ع) بر منبر، با اعتماد به نفس، سخن حق می گفت. او بسیار زیرک و سریع الإدراک بود. راز دل مردم و خواسته های درونی آنان را به خوبی می دانست. دلی داشت پر از آزادگی، انسانیت و فضیلت، تا آن جا که چون زبان گیرا و شیرینش به سخن گشوده می شد و راز درونش را بیان می داشت، مردم خفته را بیدار می ساخت و عواطف انسانی آنان را به جنبش در می آورد..."

- امام علی(ع) صدای عدالت انسانی، جرج جرداق، نشر فراهانی-تهران، ج4 ص468م

7. “Ali - on his pulpit - was delivering his firm rightful speeches. He was very intelligent, of quick apprehension, well-accustomed to people's hearty secrets& interior desires. He had a heart filled with broad-mindedness, humanity& virtue; to the extent that when his enchanting tongue started expressing his inner mystery, awakened asleep people& animated their human sentiments...”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 4/468 r

 

8- "جرج جرداق: مارشلوس Marcellus‏ در کتاب"سفری به شرق" (ج1) گفته: زبان عربی، غنی ترین، فصیح ترین، جامع ترین و احساسی ترین زبان جهان است که با ترکیبات فعلی خود، اندیشه را به پرواز درآورده، فکر را به دقت وا می دارد... این زبان عربی را، با آن صفات که مارشلوس گفته ویا نگفته، همه را در بیان وادبیات علی(ع) به وضوح خواهی یافت! پس، بلاغت و ادبیات علی(ع) همیشه در خدمت تمدن و بشریت بوده و خواهد بود!"

-جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج4 ص472م 

8. “Marcellus said in his book "A Trip To The East": Arabic is the richest, most fluent, comprehensive& sensitive language in the world, that causes reflection to fly& thought to ponder, with its verbal compounds". This Arabic, with what Marcellus said or didn't, you find all clearly in Ali's speeches. Thus, Ali's eloquence is& will be always in the presence of civilization& humanity.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 4/472 r

 

9- "واقعاً سزاوار است که در جهان امروز، آتش افروزان جنگ و عوامل بدبختی ملل، به سخنان قهرمان اندیشه، بزرگ مرد وجدان انسانی: علی(ع) گوش فرا دهند و آنها را حفظ کرده، در مقابل گوینده اش تعظیم کنند."

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی-تهران، ج4 ص476م

9‎. “It's right today that fire-kindlers of war & causes of people's misfortune, listen to the champion of reflection& humanity: Ali's speeches, memorize them & bow to this speaker!”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 4/476 r

 

10- "شیعه در تاریخ، برای اجتماعی سالم از تبعیض، همیشه پناهگاه ستمدیدگانی بوده که در پناه آن گرد آمده اند و در مقابل ستمگران و توسعه طلبان به مبارزه برخاسته اند. پس تشیّع، دارای مشخصات روشن و صریح اجتماعی است."

- جورج جرداق، "امام علی، صدای عدالت انسانی"، نشر فراهانی- تهران، ج6 ص165

10. “Shiism in history was always the refuge of the oppressed, gathering against oppressors& expansionists, seeking a society safe from discrimination (a utopia). So, shiism has bright characters.”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 6/165

 

11- پشت جلد کتاب جرج جرداق (علیّ، صوت العدالة الإنسانیة) از قول وی نوشته:

"ای علی! اگر بگویم: تو از مسیح بالاتری، دینم نمیپذیرد! و اگر گویم او از تو بالاتر است، وجدانم نمیپذیرد! نمیگویم تو خدا هستی! ولی تو چه بشری هستی! و من نمیدانم تو چگونه بشری هستی! پس خود بگو به ما ای علی: تو کیستی؟!".

"یٰاعَلِیّ! إنْ أَقُلْ إنَّکَ أعْلٰی مِنَ المَسِیْحِِ، لا یَقبَلْ دِینِی! وَ إنْ أَقُلْ إنَّهُ أعْلٰی مِنْکَ، لٰا یَقبَلْ وجدانِی! لٰا أقولُ: أنْتَ إلهٌ! وَ لٰکِنْ أقولُ: أنْتَ بَشَرٌ، أیُّ بَشَرٍ! وَ لٰا أدْرِی أیُّ بَشَرٍ أنْتَ؟ فَقُلْ لَنٰا أنْتَ یٰا‌عَلِیّ: مَنْ أنْتَ؟!"


11- Written on the back cover (dorse) of George Jordâc’s book (called: Ali, The Voice Of Human Justice) quoted from him:

O' Ali, if I say you're superior to Jesus Christ, my religion cannot accept it! & if I say he's superior to you, my conscience won't accept it! I don't say you're God! but I say you're a human, what a human! & I don't know what a human you are! So, tell us yourself, o' Ali: Who are you?!”12- "صدای محمد(ص)":

جورج جرداق مسیحی:

"این همان محمد(ص) است، پیامبر بت ‌شکن تاریخ و کوبندهٔ انواع بت‌ پرستی، یعنی: مال ‌پرستی، سرمایه ‌پرستی، آداب و رسوم کهنه (پوچ و خرافی) و پرستش احمقانه ی نژاد و خون (ناسیونالیسم و نژادپرستی)، که همگی، "انسان" را از برادر "انسان" خود دور ‌میکند!... زیرا همهٔ مردم دنیا برادرانی هستند که با هم برابرند!... این صدا، پس از محمد(ص) صدای علی(ع) بود...".

-جرج جرداق،"امام علی، صدای عدالت انسانی"،نشر فراهانی-تهران، ج1،ص46-51.


12- “The voice of Mohammed”:

George Jordâc:

“He is that idol-breaker of history, the Prophet breaking all kinds of idolatry, such as: avarice, capitalism, many old vain common ceremonies or customs, foolish nationalism or racism, those which always divide between two human brothers! ... Because all people of the world are brothers that are equal... It was - after Mohammed's - the voice of Ali”

- George Jordâc, "Imam Ali, the voice of human justice", 1/46-51.13- جرج جرداق مسیحی در مصاحبه با نشریه عربی "المنبر" 2012م:

"عهدنامه (فرمان) علی(ع) به مالک اشتر، مترقی ‌ترین قانون اساسی (منشور) در میان همهٔ ملت ها - تا کنون - بوده و خواهد بود."

- مجله"آشیانه دوستی"(مقالات نهج البلاغه)، ش26، خرداد 1390.


13- “Ali’s charter to Malek-al-Ashtar has been up to now & will remain the most advanced constitutional law in all constitutions of all nations!”, George Jordâc, “Al-Menbar’s interview”, 2012 .‎14- "رَوائِعُ(شگفتیهای) نهجِ ‌البَلاغة"، کتاب دیگری از جورج‌ جرداق مسیحی است. پشت جلد آن از قول وی چنین نوشته:

"شگفتیهای کلام علی(ع) در من شوقی برانگیخت که 200 بار نهج البلاغه را خواندم! و هر بار، روزنه جدیدی از اسرار آن به روی من گشوده شد! و اکثر خطبه های آن را در خردسالی حفظ شدم!".

"رَوائِعُ کَلِماتِ عَلیٍّ(ع) فِیْ ‌نَهجِ البَلاٰغَةِ، أثارَتْ فِی فُؤادِی شَغَفاً بِأنْ اُطالِعَهُ مِأتَیْ مَرَّةٍ! وَ فِی کُلِّ مَرَّةٍ فُتِحَتْ لِیْ فُتْحَة‏ٌ ٌجَدِیْدَةٌ عَلٰی أسْرٰارِهِ! وَ حَفِظْتُ‏ُ‏ أکْثَرَ‏ خُطَبِهِ فِی الصِّغَرِ".


14- Written on the back cover (dorse) of the other book of George Jordâc (called: “Wonders of The Eloquence Way” =Nahj-ol-Balâghà) :

“The wonders of Ali's speeches in Nahj-ol-Balâghà (=The Eloquence Way) ravished my heart so much that I studied it 200 times, and every time a new view of its mysteries opened to me; And I memorized most of its lectures in my childhood!”

 

15- خاتمه معرفی کتاب جرج جرداق مسیحی: "علی(ع)، صوت العدالة ‌الإنسانیة":

وی در مصاحبهٔ اخیر با نشریه "المنبر"(2012م) جریان عجیب چاپ کتاب را گفت:

«...وقتی نشریه "الرِّسالة" لبنان، فقط دو فصل اثرم را چاپ کرد، "پدر نجم" (رئیس مدرسه راهبان کَرمَلی شهر جونیه - در شمال بیروت) تماس گرفت و گفت:

"حاضرم هزینهٔ چاپ کل کتاب را بپردازم! زیرا شخصیت امام علی(ع) مرا به یاد عیسی مسیح(ع) انداخت!"

پس از انتشار وسیع این اثر و استقبال از آن، ناشر قدری از سود را برای "پدر نجم" فرستاد. ولی وی نپذیرفت و گفت: "این کار را برای پول نکردم! آنرا  به فقرا بدهید!"...».


15- Wonders of the first impression of George Jordâc’s book “Ali, The Voice Of Human Justice”, from “Al-Menbar’s” interview with him, 2012:

“When the periodical “Al-Resâlà” published only two chapters of my book, “Father Najm” (the principal of “The Monks’ School” of “Carmelites”, in “Junià” – in the north of “Beirut”) called & said:

“I’m ready to pay for publishing the whole of this book, because Ali's character reminded me of Jesus Christ!”

After the publication, the publisher sent some profit to “Father Najm”, but he refused & told the publisher to donate all his profit, as charity, to the poor!”.

صلوات الله و سلامه علی النبیّ و آله الکرام

George Jordâc’s book - Ali, The Voice Of Human Justice

/ 2 نظر / 33 بازدید
حسن فاتحی

سلام.......خسلسی جالب بود ممنون.......

هلن الکسانی

واقعا ازتون ممنونم.