10- شیخ بهائی و طلسم او برای آزاد ساختن ایروان و نجات ارامنه از چنگال عثمانیان

ایروان

Երևան

Yerevan

Erebuni

ایروان Երևան Yerevan Erebuni

 

فتح ایروان (پایتخت ارمنستان و دفاع از ارامنه در مقابل ترکان ستمگر عثمانی) توسط شاه عباس کبیر صفوی، با طلسم مرحوم شیخ بهاء الدین محمد عاملی (شیخ بهایی):

 


از کتاب عرفات العاشقین و عرصات العارفین، تألیف تقیّ الدین محمد اوحدی حسینی دقاقی بلیانی اصفهانی (زنده در 1036ق) از تذکره های قرن یازدهم هجری، که تا کنون چاپ نشده است. محقق گرامی، آقای محسن صادقی، در سایت خودشان (کشکول - یادداشت های محسن صادقی)، شرح حال شیخ بهائی را به نقل از این کتاب آورده اند؛ که بخش مربوط به برادران ارمنی را اینجا نقل و تقدیم میکنیم:


((...حالات و کمالات او (شیخ بهایی) بسیار و بی شمارست و از شرح و بسط مستغنی، از جمله وقتی که پادشاه ظلّ الله (سایه خدا) عباس شاه، بعد از فتح تبریز بر سر ایروان (پایتخت امروزی ارمنستان) تاخت (تا عثمانی را از آنجا بیرون کند و ارمنیان را نجات دهد)، مدتی آن بلده(شهر) را محاصره کرده بودند، اتفاقاً بعد از ایامی که شیخ به اردوی مُعَلّی(سپاه والا مرتبه) وارد شدند، فـَجأتاً (ناگهان) فتح ایروان واقع شد، و از جمله لطایف عینی (عجایب مشاهده شده) و اتفاقات حسنه، یکی آنکه تاریخ فتح ایروان (به حروف ابجد) لفظ "شیخ بهاء الدین" (= 1014 ق) است، کأنّ (گویی) آن طلسم، به اسم سامی (بلند) و نام گرامی ایشان بسته بود!)).

- منبع نقل، با توضیحات داخل پرانتز از خود حقیر:

http://kashkool.kateban.com/entry1521.html

 

تصویر نقاشی چهره شیخ بهائی در نوجوانی

ایروان Երևան Yerevan Erebuni

شاه عباس کبیر (اول) صفوی - رضوان الله علیه

 ایروان Երևան Yerevan Erebuni

ایروان Երևան Yerevan Erebuni

تصویر نقاشی چهره شیخ بهایی در نوجوانی

/ 1 نظر / 27 بازدید
علی صمدی

روحش شاد چه بزرگ مردی بود به کوری چشم دشمنان اهل بیت علیه السلام